Jak ma(s)tur(b)ovat v roce 2017?

(shrnuto přímo z oficiálního zdroje novamaturita.cz.)

_

Český jazyk

Známkování je následující: do 87% vynikající (1), do 73% chvalitebný (2), do 58% dobrý (3), do 43% dostatečný (4). Pokud student získá méně než 43% bodů, zkoušku neudělal. Minimální požadovaný počet bodů mají také jednotlivé části maturity (uvedeny dále).
Státní maturita z českého jazyka je rozdělena na 3 části:
_
1) Didaktický test
Na didaktický test má student 60 minut. Obsahuje 40 úloh, na většinu z nichž máte na výběr z A, B, C, D. Objevují se zde i záludnější, otevřené, otázky, které vyžadují slovní odpověď.
Hranice úspěšnosti didaktického testu je 44% bodů.
test   test-vysledek  
_
2) Písemná práce (slohovka)
Další částí maturity je slohová práce. Dostanete 10 zadání, ze kterých si vyberete jedno. Máte 25 minut na vybrání a promyšlení. Poté dostanete 90 minut na napsání textu podle tohoto zadání, obsahující minimálně 250 slov. K dispozici budete mít Pravidla českého pravopisu.
Dobrý pozor si dejte na 3 hlavních kritérií, která když nejsou splněna, dostanete z této části maturity O bodů. Jsou to:
_____a) nedodržení tématu (text se nevztahuje k zadanému tématu)
_____b) nedodržení typu textu (není dodržen slohový postup nebo funkční styl)
_____c) nedodržení délky textu (text nemá 250 slov)
Hranice úspěšnosti písemné práce je 12 ze 30 bodů (40%).

temata
 
 
_
 
3) Ústní zkouška
Před zkouškou jste si ze školního kánonu vybrali 20 knížek, ze kterých chcete maturovat. Nyní si vylosujete jednu z nich a dostanete k ní pracovní list, který se dělí na uměleckou a neuměleckou část. Půjdete si sednout na potítko, kde máte 20 minut na přípravu, zatímco je zpravidla zkoušen student, který se připravoval před vámi.
Po uplynutí 20 minut jdete do boje. Zkouška trvá 15 minut, během kterých s profesorem projdete jak umělecký i neumělecký text. Nejprve budete mluvit sami podle pracovního listu a profesoři budou případně pokládat zvídavé otázky. Za čtvrt hodiny to máte za sebou a můžete si jít užívat nejdelší párty vašeho života.
Hranice úspěšnosti je 13 z 28 bodů (∼44%).

aaa

bbb

nhnnnng

 

 

 

 

ccc

kanon

 

 

 

 

 
_